środa, 25 maja 2016

Budowa sztachetki z plastiku na plot i furtę ogrodzeniowa nie potrzebuje pozwolenia na budowę oraz zawiadamiania tego faktu do urzędu poza wyjątkowymi wypadkami.

Stawianie sztachetki PVC na ogrodzenie i furtę ogrodzeniowa nie wymaga pozwolenia na budowę ani sygnalizowania tego faktu do urzędu nie licząc szczególnych przypadków.

Sztachety z Winylu na ogrodzenie i furtę sztachetowa nie przekraczające wysokości 2,2 m wznoszone pośrodku dwoma graniczącymi nieruchomościami nie zadają żadnych formalności biurowych. Tyczy się to tez ogrodzeń zastępczych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń w sąsiedztwie dróg prywatnych oraz wewnętrznych nie będących drogami publicznymi)
  2. budowa ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania ogrodzenie z plastyku na plot i furtkę sztachetowadokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym lub urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji ogrodzenia powinno zawierać gatunek ogrodzenia, sposób zrealizowania jego instalacji a także proponowany dzień zapoczątkowania budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia należy dodać deklaracje o upoważnieniu do dysponowania posiadłością w celach budowlanych i o ile jest to zadane przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Czasami do konstrukcji plotki PVC na ogrodzenie i bramkę sztachetowa potrzebne są ponadprogramowe uzgodnienia tj. np. zgoda administratora drogi na miejsce zjazdu.

Stawianie płotu wolno rozpocząć po 30 dobach od czasu zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile biuro nie wniesie uprzednio protestu. Protest może powstać w sytuacji, kiedy projektowane sztachetki plastykowe na plot i bramę sztachetowa jest niezgodne z ustaleniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej ulicy. W sytuacji jak projektowane plot plastykowe na plot i bramę ogrodzeniowaprzypadkiem może zagrażać bezpieczeństwu ludzi lub mienia, np. przez redukowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może wymagać zdobycia pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu stawiania płotu jest ważne przez okres dwóch lat. Wstrzymanie zainicjowania prac przez ten okres skutkuje unieważnieniem zgłoszenia a także w przypadku chęci wybudowania ogrodzenia konieczne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz